IT Servis

Software & Hardware

Od instalacije WinRAR-a do “kuglanja” CPU i GPU procesora!

Programiranje

PHP, Java, Phyton, C++

Svaku vašu želju programiraćemo u aplikaciju.

Mreže

Cisco, MikroTIK, Ubiquiti

Uvek dostupna podrška Cisco administratora