SERVIS LAPTOPOVA

OWL PRO pruža uslugu kompletnog servisa laptop računara. Dugogodišnje iskustvo potvrđuje besprekoran rad sa SMD i BGA komponentama, rukovanje potrebnim i neophodnim alatima, kao i primena tehnike servisiranja ploča na laptop računarima. Raspolažemo velikom bazom čipova i delova što nam omogućava brzo i efikasno nalaženje rešenja, a klijentima mogućnost da u najkrćem mogućem roku budu usluženi. Prilikom preuzimanja uređaja klijent dobija garanciju na isti, a garantni rok zavisi od garantnog roka delova, te garancija na uređaj može biti od 3 do 24 meseca.